Wednesday, October 13, 2010

“BAGAIMANA AJARAN ISLAM TENTANG CINTA KEPADA KEBERSIHAN ? ”

Dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim yang sejati,satu perkara yang tidak boleh terlepas pandang dalam dirinya adalah dalam aspek menjaga kebersihan.Islam telah menekankan betapa pentingnya kebersihan dalam setiap diri muslim kerana ia merupakan salah satu tanda-tanda org yg beriman. Berdasarkan hadis :
”Kebersihan sebagian dari iman.” (HR. Ahmad)
Bagaimana mungkin seorang da’ie yg beragama Islam dan mengaku beriman kepada Allah dan rasul-Nya,boleh mengabaikan aspek ini? Kemudian dimana dan bagaimana cara kita menjaga kebersihan itu ?
Islam mengajarkan kebersihan.
Apakah kebersihan itu? Secara singkat kebersihan dapat diartikan sebagai sesuatu keadaan yang terbebas dari segala noda dan kotoran, baik yang tampak oleh mata maupun tidak. Oleh karena itu dalam Islam, menjaga kebersihan harus meliputi dua aspek, kebersihan lahir dan kebersihan bathin. Kebersihan lahir meliputi badan, pakaian, tempat tinggal dan lingkungan hidup. Sedangkan kebersihan bathin meliputi usaha untuk menghindarkan bathin kita dari sifat-sifat tercela yang bisa mengotorinya, antara lain : dengki, sombong, angkuh dan sebagainya.
Agama Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan. Beberapa buktinya dapat di kemukakan sebagai berikut :
a. Islam memberikan syarat agar ibadah yang dilakukan seseorang seperti solat dianggap sah, maka harus dilakukan dalam keadaan suci, baik badan, pakaian dan tempat solat.
b. Masalah kebersihan di hubungkan dengan keimanan, suatu masalah yang paling pokok bagi kehidupan seseorang muslim. Kebersihan dalam Islam merupakan bagian tidak terpisahkan dari iman.
Sesuai Sabda Nabi SAW : ”Kebersihan sebagian dari iman.” (HR. Ahmad)
c. Dalam ajaran Islam banyak dibahas masalah kebersihan dan kesucian, misalnya wudhu, mandi, tayamum dan cara-cara menghilangkan hadas kecil dan besar serta najis.
Berdasarkan bukti-bukti diatas jelaslah bahwa masalah kebersihan mendapatkan perhatian yang besar dalam ajaran Islam. Hal ini berarti, menjaga kebersihan merupakan salah satu bentuk pengamalan ajaran tersebut. Oleh karena itu, wajar apabila orang-orang yang selalu menjaga kebersihan dan kesucian lahir dan bathin, sangat dicintai Allah. Perhatikan Firman Nya :
”.... Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah : 222)
Kemudian perhatikan pula dua buah hadist dari junjungan kita, junjungan umat, Nabi termulia, Rasul paling agung.Bersabda Rasulullah SAW :
”Islam itu bersih, maka jagalah kebersihan dirimu, sesungguhnya yang akan masuk syorga hanyalah orang-orang yang bersih.” (HR. Baihaqi)
Dan Sabdanya :
”Sesungguhnya Allah SWT itu baik, menyukai hal-hal yang baik. Dia Maha Bersih, menyukai kebersihan. Dia Maha Mulia, menyukai kemuliaan dan Dia Maha Pemurah, menyukai kedermawanan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu.” (HR. Turmudzi).
Secara singkat isi kandungan dua buah hadist tersebut diatas sebagai berikut :
1. Kebersihan merupakan esensi ajaran Islam
2. Kebersihan dan kesucian merupakan hal yang sangat dicintai Allah
3. Kebersihan dan kesucian merupakan salah satu syarat masuk syorga
4. Kebersihan dan kesucian adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang beriman.

No comments:

Post a Comment

Berjalan,lihat dan fikir

Memang menjadi kebiasaan aq utk merayau-rayau kat kg apabila balik bercuti umpama mcm ketua kg melihat perkembangan semasa dikampungnya....